فروشگاه فرش و تابلو‌فرش شکوری (نگین شهرستان خلخال)

فروشگاه فرش و تابلو‌فرش شکوری (نگین شهرستان خلخال)

- اولین فروشگاه فرش‌های دستبافت، ابریشمی و ماشینی در شهرستان خلخال